Ghim/Kim/Kẹp (21kết quả)

Kẹp giấy đầu nhọn C62 Zh-W 100

  3,200 vnđ
Kẹp giấy đầu nhọn C62 Zh-W 100

Kim bấm 23/17 G-Star

  15,000 vnđ
Kim bấm 23/17 G-Star

Kẹp giấy đầu tròn Plus số 1

  3,500 vnđ
Kẹp giấy đầu tròn Plus số 1

Kẹp giấy đầu nhọn C62 Zh-W 92

  2,800 vnđ
Kẹp giấy đầu nhọn C62 Zh-W 92

Kim bấm 23/8 KW Trio 0238

  11,000 vnđ
Kim bấm 23/8 KW Trio 0238

Kim bấm 23/13 KW Trio 023D

  14,000 vnđ
Kim bấm 23/13 KW Trio 023D

Kẹp acco sắt (50-80) SDI 0946

  28,000 vnđ
Kẹp acco sắt (50-80) SDI 0946

Kẹp acco sắt Ageless 946

  19,000 vnđ
Kẹp acco sắt Ageless 946

Kẹp bướm 41mm (1+5/8") Slecho 200

  14,000 vnđ
Kẹp bướm 41mm (1+5/8") Slecho 200

Kẹp bướm 19mm (3/4") Slecho 107

  4,000 vnđ
Kẹp bướm 19mm (3/4") Slecho 107

Kẹp bướm 32mm (1+1/4") Slecho 155

  9,500 vnđ
Kẹp bướm 32mm (1+1/4") Slecho 155

Kim bấm 23/15 Kw Trio 023F

  16,000 vnđ
Kim bấm 23/15 Kw Trio 023F

Đinh cánh phượng 51mm (2in) SDI 0774

  26,000 vnđ
Đinh cánh phượng 51mm (2in) SDI 0774

Kẹp giấy số 3 tam giác Plus (C32)

  3,200 vnđ
Kẹp giấy số 3 tam giác Plus (C32)

Kim bấm 23/10 KW Trio 023A

  12,000 vnđ
Kim bấm 23/10 KW Trio 023A

Kẹp acco nhựa Ageless 868

  14,000 vnđ
Kẹp acco nhựa Ageless 868

Kẹp bướm 15mm (5/8") Slecho No105

  1,700 vnđ
Kẹp bướm 15mm (5/8") Slecho No105

Kim bấm 23/20 G-Star

  7,700 vnđ
Kim bấm 23/20 G-Star

Kẹp bướm 25mm (1") Slecho 111

  6,300 vnđ
Kẹp bướm 25mm (1") Slecho 111

Kẹp bướm 51mm (2") Slecho 260

  22,000 vnđ
Kẹp bướm 51mm (2") Slecho 260

Kim bấm số 3 SDI 1204

  4,200 vnđ
Kim bấm số 3 SDI 1204

Ghim/Kim/Kẹp